Urzadzenie odwadniajace grunt za pomoca filtrów iglowych

Ponadto przy tej najmniejszej wielkości k, należy stosować studnie o dużej średnicy, gdyż inaczej należałoby zbytnio zagęszczać rozstaw studzien, ponieważ krzywa depresji w gruntach małoprzepuszczalnych ma przebieg bardzo stromy, a ilość dopływającej wody jest bardzo mała. Przy gruntach pylastych, których przepuszczalność nie zezwala na stosowanie odwodnienia grawitacyjnego może być stosowana z powodzeniem metoda próżniowa odwadniania gruntów, zwana inaczej metodą filtrów igłowych (wellpoints). Stosowano ją z dobrym skutkiem dla gruntów o średnicy miarodajnej ziaren d10 = 0,03 mm. Urządzenie odwadniające grunt za pomocą filtrów igłowych próżniowych składa się z szeregu studzien o małej średnicy od 1,5 do 2- (38-:-53 mm) rozstawionych w bliskiej odległości od siebie ze względu na niewielki zasięg wzajemnego oddziaływania. [patrz też: osuszanie gruntów, wysokość baterii wannowej, litry na m3 ]

Powiązane tematy z artykułem: litry na m3 osuszanie gruntów wysokość baterii wannowej