Przygotowujac zaprawe recznie

Przygotowując zaprawę ręcznie, rozrabia się najpierw ciasto wapienne z wodą, a następnie wsypuje się przygotowaną w opisany niżej sposób mieszaninę piasku z cementem i całość starannie się przerabia. Gdy zamiast ciasta wapiennego stosuje się wapno hydratyzowane w proszku, wówczas miesza się je najpierw z piaskiem i cementem, a potem dodaje się wody. Przygotowując zaprawę mechanicznie ciasto wapienne zazwyczaj ładuje się łącznie z innymi składnikami do mieszarki. Jednakże lepiej jest ciasto wapienne uprzednio rozcieńczyć i w tej postaci dodać do mieszaniny cementu i piasku. Zaprawy cementowo-wapienne w porównaniu z cementowymi są słabsze, ale łatwiej urabialne, w porównaniu zaś z wapiennymi bardziej wytrzymałe. Read more “Przygotowujac zaprawe recznie”

dodatek wapna polepsza urabialnosc zaprawy

Przy stosowaniu do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub wodoszczelnych miesza się najpierw cement z piaskiem, a następnie dodaje się wodę zarobową z uprzednio dokładnie rozprowadzonym w niej dodatkiem. Wskazane jest dodawanie do czystych zapraw cementowych 10+,15% ciasta wapiennego w postaci tzw. mleka wapiennego. Ten niewielki dodatek wapna polepsza urabialność zaprawy i zmniejsza jej kurczliwość przy twardnieniu. Rzadziej w porównaniu z poprzednio omówionymi zaprawami stosowane są zaprawy gipsowo-wapienne i gipsowe, przeważnie w robotach tynkowych oraz do murowania ścianek działowych z elementów gipsowych. Read more “dodatek wapna polepsza urabialnosc zaprawy”

Rury studzienne sa zafiltrowane na

Rury studzienne są zafiltrowane na długości ho = 5,00 m, zgodnie ze wskazówkami Lampla, który wykazał, że największą wydajność mają studnie, przy których zafi1trowana część wynosi połowę długości rury studziennej. Maksymalną wydajność jednej studni q określimy ze wzoru Sichardta q = 2 r ho :n / k= 0,16:n 5,0 . • /0,0017= 0,0069 m3/sek Obliczona liczba potrzebnych studzien n n = . . 2_ = 0,124 = 18 szt przyjmujemy tę liczbę z zapasem na 20 szt. Read more “Rury studzienne sa zafiltrowane na”

Nasiakliwosc

Nasiąkliwość Nasiąkliwość wagowa jest to ilość wody po brana przez badany materiał kamienny w warunkach badania (ciśnienie zwykłe, gotowanie, nadciśnienie), wyrażona w procentach wagowych w stosunku do ciężaru suchego materiału. N = g2 – g,. 100 gdzie: N – nasiąkliwość w procentach wagowych, 92 – ciężar próbki nasyconej wodą, 91 – ciężar próbki suchej . . W zależności od sposobu badania rozróżniamy: a) nasiąkliwość pod ciśnieniem normalnym, b) w gotującej się, wodzie, c) pod ciśnieniem zwiększonym, d) . Read more “Nasiakliwosc”

Stopien nasaczenia

Stopień nasączenia Stopniem nasycenia nazywamy stosunek nasiąkliwości objętościowej pod ciśnieniem normalnym do maksymalnej nasiąkliwości objętościowej badanego. karmienia pod ciśnieniem zwiększonym lub przy długotrwałym gotowaniu: gdzie: S n – stopień nasycenia, N o – nasiąkliwość w procentach objętościowych przy normalnym ciśnieniu, N o ma x – nasiąkliwość maksymalna pod ciśnieniem zwiększonym, pod próżnią lub przy długotrwałym gotowaniu. Higroskopijność Higroskopijnością materiału kamiennego nazywamy procentową zawartość wilgoci, która się utrzymuje w porach kamienia, gdy kamień znajduje się w warunkach powietrzno-suchych. Z punktu widzenia teoretycznego rozróżniamy dwa stany wilgotności powietrza w materiale: a) wilgotność swobodną, którą ciało. łatwo triad pod wpływem suszenia (ogrzewania), b) wilgotność higroskopijną związaną trwale z powierzchnią materiału siłami powierzchniowymi, jest to więc wilgotność, przy zawartości której, prężność pary nad materiałem suszonym jest mniejsza od prężności pary nasyconej w tej temperaturze. Read more “Stopien nasaczenia”

Podzial ten jest jednak wazny ze wzgledu na technike wykonywania robót betonowych i zelbetowych

Podział ten jest jednak ważny ze względu na technikę wykonywania robót betonowych i żelbetowych, gdyż: a) beton w czasie wiązania nie może być narażony na gwałtowne wstrząsy lub małe nawet uderzenia, powodujące rozluźnienie kształtującej się dopiero, spoistości masy betonowej; po związaniu niebezpieczne są tylko silniejsze uderzenia, mogące wywołać rysy lub pęknięcia w niedostatecznie stwardniałym i mało wytrzymałym betonie: b) temperatury poniżej zera niszczą nie zabezpieczony przed mrozem beton w czasie wiązania, po związaniu natomiast mróz przedłuża wprawdzie okres twardnienia, nie ma jednakże obawy zmniejszenia trwałości i wytrzymałości betonu po całkowitym stwardnieniu. 3. Skurcz i pęcznienie Zaczyny cementowe i betonu podlegają skurczowi tym większemu, im większą mają zawartość cementu i im mniejszą wilgotność posiada otaczające powietrze. Zjawiska skurczu przebiegają szybciej dla cementu glinowego; po upływie około 200 dni jednostkowy skurcz dla obu cementów mniej więcej się wyrównuje i wynosi około 2,2 mm/mb. Znacznie mniejszy skurcz wykazuje zaczyn z cementu hutniczego. Read more “Podzial ten jest jednak wazny ze wzgledu na technike wykonywania robót betonowych i zelbetowych”

Budownictwo wczoraj i dzis : Intercontinental Hotel & amp; Wniosek o konkurs na centrum biznesowe / Luis Banazol

Dzięki uprzejmości Luisa Banazola Luis Banazol przedstawił tę propozycję międzynarodowego konkursu na projekt centrum Intercontinental, hotelu i biznesu w Erewaniu w Armenii.
Koncepcja budynku wynika z percepcji związku między sztuką i technologią.
Wywodzi się z własnej refleksji architekta na temat sztuki, która wyraża sposób, w jaki ludzie żyją i myślą, oraz technologię, która przenosi nas ponad to wyrażenie.
Intercontinental to propozycja architektoniczna w kosmosie i świetle z użytkownikami jako siatka wyrażeń, które nadają technologii znaczenie.
Więcej o tym projekcie po przerwie. Read more “Budownictwo wczoraj i dzis : Intercontinental Hotel & amp; Wniosek o konkurs na centrum biznesowe / Luis Banazol”

Budownictwo i architektura : Shan-Shui Master Plan / Steven Holl Architects

Architekci Steven Holl Kiedy zatrzymaliśmy się w biurze Stevena Holla w Nowym Jorku, starszy partner Chris McVoy rozmawiał z nami o najnowszym projekcie firmy w Hangzhou.
Międzynarodowy kompleks turystyczny.
Firma ma rosnącą obecność w Chinach i prawdopodobnie niektóre z najsilniejszych prac zespołu (takie jak ich hybrydowy hybrydowy i poziomy wieżowiec) znajdują się w całym regionie.
Wraz z ostatnią wygraną firma przebuduje zakład tlenowy i kotłowni w Hangzhou, aby stworzyć plan główny składający się z elementów mieszkalnych i kulturowych.
Więcej o projekcie, w tym wideo z McVoyem, po przerwie. Read more “Budownictwo i architektura : Shan-Shui Master Plan / Steven Holl Architects”

Architektura 21szego wieku : Szkoła podstawowa w Rafz / kit

Szwajcarski zespół architektów podzielił się z nami swoim projektem.
Learn-scape ., szkołą podstawową i przedszkolem w Rafz w Szwajcarii.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Szwajcarska firma architektoniczna zestaw opracowała innowacyjną propozycję dla szkoły podstawowej i przedszkola w Rafz Szwajcaria.
Wielokrotnie nagradzany projekt. Read more “Architektura 21szego wieku : Szkoła podstawowa w Rafz / kit”

Nowoczesna architektura : Budynek firmy Sony “Crystal Aqua Trees” Instalacja / Architekci Torafu

Daici Ano Zainstalowany w Sony Square w Tokio i wyświetlany do 14 stycznia,.
Crystal Aqua Trees.
to kryształowe dzieło sztuki inspirowane koncepcją fontanny, która może być postrzegana jako strumień wody i choinki.
Zaprojektowany przez Torafu Architects, projekt został zainspirowany fontanną Trevi w Rzymie,.
Ai no Izumi. Read more “Nowoczesna architektura : Budynek firmy Sony “Crystal Aqua Trees” Instalacja / Architekci Torafu”