Skurcz betonu ustala sie w granicach 0,15 -7- 0,25 mm/mb

Skurcz betonu ustala się w granicach 0,15 -7- 0,25 mm/mb, zależnie od rodzaju kruszywa. W pierwszych dniach twardnienia odkształcenia skurczowe betonu z cementu portlandzkiego są małe, o ile beton został dostatecznie zwilżony wodą, w przeciwnym wypadku mało wytrzymały jeszcze materiał nie wytrzyma powstających naprężeń . Twardniejący w wodzie zaczyn lub beton ulega, jak wiadomo, spęcznieniu. Przebieg pęcznienia zaczynu cementowego (cement portlandzki). Odkształcenia zaczynu przy pęcznieniu po upływie około 200 i są rzędu 0,40 mm/mb, spęcznienie zaś betonu po 200 dniach wynosi około 0,43 mm/mb. Zjawiska skurczu i pęcznienia są częściowo odwracalne. Beton, który doznał skurczu na powietrzu, umieszczony następnie w wodzie, traci część poprzedniego odkształcenia i pęcznieje; pozostała część odkształcenia stanowi trwałe odkształcenie skurczowe. 4. Stałość objętości. użyty do-betonowania konstrukcji cement nie może zmieniać podczas wią zania i twardnienia swej objętości, gdyż takie zjawisko spowodowałoby rysy lub pęknięcia. Zmiana objętości, a ściślej pęcznienie cementu i betonu zachodzi wówczas, gdy cement zawiera nadmiar magnezu, gipsu lub wapnia. Celem zapobieżenia użyciu niewłaściwego cementu, pęczniejącego pod wpływem wilgoci, wykonuje się badania. 5. [przypisy: jaka moc grzejnika, beton z gruszki cena, waga prętów zbrojeniowych ]

Powiązane tematy z artykułem: beton z gruszki cena jaka moc grzejnika waga prętów zbrojeniowych