Rury studzienne sa zafiltrowane na

Rury studzienne są zafiltrowane na długości ho = 5,00 m, zgodnie ze wskazówkami Lampla, który wykazał, że największą wydajność mają studnie, przy których zafi1trowana część wynosi połowę długości rury studziennej. Maksymalną wydajność jednej studni q określimy ze wzoru Sichardta q = 2 r ho :n / k= 0,16:n 5,0 . • /0,0017= 0,0069 m3/sek Obliczona liczba potrzebnych studzien n n = . . 2_ = 0,124 = 18 szt przyjmujemy tę liczbę z zapasem na 20 szt. Rozstawiając studnie otrzymujemy średnie odległości między studniami b = 2 (24 + 38) = 6 20 m Dla sprawdzenia wielkości depresji przy poszczególnych studniach w punkcie znajdującym się w najniekorzystniejszym miejscu, czyli w środku wykopu należy przeprowadzić dodatkowe obliczenie. 7. [podobne: podsypka cementowo piaskowa, elgrom olsztyn, rury studzienne ]

Powiązane tematy z artykułem: elgrom olsztyn podsypka cementowo piaskowa rury studzienne