Przewodnosc cieplna

Przewodność cieplna (termiczna) betonu konstrukcyjnego jest duża. Przez powierzchnię 1 m 2 ściany betonowej o grubości 1,00 m w ciągu 1 godziny przy różnicy temperatur po obu stronach ściany równej 10 C przenika 1 -7- 1,2 kalorii ciepła, podczas gdy ilość ciepła, przechodzącego przez ścianę z cegły zwykłej przy tych samych warunkach wynosi 0,35 -7- 0,80 kalorii, zależnie od wilgotności muru. Zdolności betonu do izolacji cieplnej wzrastają wraz ze wzrostem jego porowatości. Przewodność dźwiękowa (akustyczna) jest również znaczna; maleje ona wraz ze wzrostem porowatości betonu analogicznie do przewodności cieplnej. Odporność betonu na działanie ognia jest duża przy niezbyt wysokiej temperaturze (do 4000 C), a nawet przy wyższej temperaturze (1000 -i- 12000 C), jeżeli czas jego oddziaływania na beton jest krótki. Powierzchnia betonu pozostającego dłużej pod działaniem silnego ognia (ponad 10000 C) ulega skruszeniu, przy słabszym, długotrwa ym ogniu (400 -:- 5000 C) następuje łuszczenie się zewnętrznej cienkiej warstewki betonu. W przeciętnych warunkach- traktuje się beton jako materiał ognioodporny, wytrzymujący temperaturę krótkotrwałych pożarów (800; – 11000 C). [więcej w: projekty budynków inwentarskich, dachówka karpiówka wymiary, olx legnica ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówka karpiówka wymiary olx legnica projekty budynków inwentarskich