Problemy architektury

Problemy architektury omawiał Witruwiusz z wyjątkową w ówczesnej epoce głębią i wnikliwością. Poruszał zagadnienia wpływów warunków klimatycznych, topograficznych i higienicznych przy wyborze terenów pod zabudowę miast, naświetlał szczegółowo zagadnienia wszelkich materiałów budowlanych, a zwłaszcza barwników naturalnych i sztucznych, zajmował się zagadnieniami budowy teatrów i akustyką. W swoim dziele Witnuwiusz zebrał Wiadomości dotyczące architektury i budownictwa z epok wcześniejszych, a zwłaszcza z epoki greckiej. Jednakże ani jeden rysunek nie ilustruje myśli zawartych w tym dziele, gdyż tom z rysunkami nie dotarł do naszych czasów. Prawie zapomniany w wiekach od V do XIV traktat Witruwiusza stał się przedmiotem badań dopiero w epoce odrodzenia. Odegrał .on znaczną rolę w opracowywaniu form kanonicznych porządków architektonicznych. Pierwszym uczonym epoki odrodzenia, zajmującym się problemami architektury był Leon Battista Alberti (1404-;-.1472). Będąc równocześnie teoretykiem sztuki zajmował się także sam malarstwem, architekturą, poezją, muzyką. W teoretycznych pracach z dziedziny sztuki starał się połączyć zagadnienia teoretyczne z praktyką, analizując artystyczno-techniczne doświadczenia wielkich mistrzów współczesnych i świata antycznego. Alberti pozostawił po sobie szereg traktatów: ,,0 malarstwie, ,,0 rzeźbie, ,,0 architekturze. Podzielony, podobnie jak traktat Witruwiusza na 10 części, traktat Albertiego omawia szeroko zagadnienia architektoniczno-plastyczne, problemy budowy miast, poszczególnych budynków oraz ogólnofilozoficzne podstawy estetyki architektonicznej i dokonuje analizy pojęcia piękna, ozdoby, harmonii. Znaczną uwagę poświęca Alberti również zagadnieniom budownictwa i techniki. [patrz też: beton z gruszki cena , rury studzienne , dachówka karpiówka wymiary ]

Powiązane tematy z artykułem: beton z gruszki cena dachówka karpiówka wymiary rury studzienne