Poniewaz elementy prefabrykowane podczas przewozu z wytwórni na budowe sa narazone na uderzenia i wstrzasy

Ponieważ elementy prefabrykowane podczas przewozu z wytwórni na budowę są narażone na uderzenia i wstrząsy, należy stosować-cement najwyższej jakości. Innym przykładem użycia cementu ,,350 są fundamenty pod maszyny lub konstrukcje, budynków o przeznaczeniu przemysłowym ze względu na to, że podlegają one obciążeniom dynamicznym. Ponadto cement ,,350 winien być użyty do elementów cienkościennych, gdyż ułożenie betonu w takich konstrukcjach jest wyjątkowo trudne; b) cement portlandzki ,,250, posiadający co najmniej R28 = 250 kGfcm2 – do pozostałych konstrukcji żelbetowych oraz do konstrukcji betonowych, dla których wymagana wytrzymałość miarodajna waha się od 101 do 180 kGfcm2; c) cement hutniczy ,,250 (o wytrzymałości miarodajnej większej lub równej 250 kGfcm2) – używany do konstrukcji, w których beton narażony jest na działanie czynników chemicznych, np. w fundamentach posadowionych na terenach bagnistych. Charakterystyczną cechą beto nów z cementu hutniczego jest mały skurcz. Z tego powodu używa się cementu hutniczego do masywnych bloków betonowych o znacznych rozmiarach. W których skutki zjawiska skurczu są szczególnie niebezpieczne; d) cement murarski ,,150 do betonów o wytrzymałości poniżej 101 kGJcm2 (w podłożach); e) cement glinowy, różniący się od omówionych cementów składem chemicznym i własnościami. Cement glinowy otrzymuje się przez wypalanie w temperaturze spiekania lub stopienia wapnia oraz bauksytu zawierającego głównie tlenek glinu. Betony glinowe uzyskują na skutek szybkiego twardnienia już po 2 – 3 dniach taką wytrzymałość, jaką betony z cementu portlandzkiego osiągają dopiero po 28 dniach. Wiązanie i twardnienie betonów glinowych może, przebiegać w temperaturach niższych niż innych betonów. Ponadto cement glinowy jest bardziej odporny na działanie czynników chemicznych; betony glinowe wykazują większą odporność na działanie ognia oraz mniejszą ścieralność. [patrz też: litry na m3, olx łódzkie, olx skierniewice ]

Powiązane tematy z artykułem: litry na m3 olx łódzkie olx skierniewice