Najpierw miesza sie na sucho piasek z wapnem

Najpierw miesza się na sucho piasek z wapnem, a następnie dodaje się wody. Zaprawy te są trudniej urabialne od zapraw z ciasta wapiennego i dlatego dajemy je najczęściej tłuściejsze niż przy spoiwie z ciasta wapiennego (np. do tynków najczęściej 1 : 2 lub 1 : 1). Zaprawy cementowo-wapienne stosuje się przeważnie do robót murowych i do tynków na spodnie warstwy. Proporcje tych zapraw zależne są od ich przeznaczenia. Skład zapraw cementowo-wapiennych do murów fundamentowych w gruntach suchych i do murów nadziemnych podaje zgodnie z normą PN-56/B-14503. Przy zastosowaniu wapna hydratyzowanego ilość składników na 1 m zaprawy należy przyjmować wg danych . Wytrzymałość miarodajna (marka) zapraw cementowo-wapiennych stosowana w robotach budowlanych wynosi zgodnie z PN- -56f. B-14503: 50, 30, 15 i 8 kG/cm2. [hasła pokrewne: rury studzienne, projekt przyłącza wodociągowego cena, projekty budynków inwentarskich ]

Powiązane tematy z artykułem: projekt przyłącza wodociągowego cena projekty budynków inwentarskich rury studzienne