Metoda gotowania przewiduje gotowanie próbek w ciagu 2-3 godzin

Metoda gotowania przewiduje gotowanie próbek w ciągu 2-3 godzin. Badanie normowe jest opisane w PN/B-04101. Prócz nasiąkliwości wagowej ustalamy często również i nasiąkliwość objętościową w procentach ze wzoru: gdzie: N o – nasiąkliwość w procentach objętościowych, 92 – ciężar próbki nasyconej wodą, •9, – ciężar próbki suchej, W – objętość próbki. Nasiąkliwość objętościową można obliczyć także ze wzoru: gdzie: N o nasiąkliwość w procentach objętościowych, N – nasiąkliwość w procentach wagowych, Co – ciężar objętościowy. [podobne: rury studzienne, instalacja elektryczna w domu drewnianym, beton z gruszki cena ]

Powiązane tematy z artykułem: beton z gruszki cena instalacja elektryczna w domu drewnianym rury studzienne