Kwarc znajduje sie w piaskach oraz zwirach ze skal glebinowych (np. granit).

Kwarc znajduje się w piaskach oraz żwirach ze skał głębinowych (np. granit). Warunkiem koniecznym jest poza tym odporność kruszywa na czynniki atmosferyczne, a zwłaszcza na mróz, b) Kruszywo łamane Kruszywo łamane otrzymuje się przez rozdrobnienie większych kamieni za• pomocą kruszarek; po potłuczeniu kamień jest sortowany w sortownikach. Zasadnicza różnica między kruszywem łamanym a naturalnym polega na tym, że kruszywo tłuczone posiada ostre krawędzie i bardziej chropowate powierzchnie oraz większą nasiąkliwość. Inne własności, jak wytrzymałość, odporność na czynniki atmosferyczne oraz twardość są zbliżone do odpowiednich własności kruszywa naturalnego, pochodzącego z tej samej skały. Kruszywo łamane otrzymuje się ze skał wymienionych, poprzednio; ponadto stosuje się kruszywo wapienne (z wapieni) pod warunkiem, że ma dostateczną wytrzymałość, małą nasiąkliwość i nie zawiera, kredy, silnie pęczniejącej po dodaniu wody i ro zsadzającej beton. Porównanie obu opisanych rodzajów kruszywa wypada na korzyść kruszywa naturalnego, gdyż ze względu na kształt wymaga mniej drobnych ziarenek i wody oraz lepiej układa się w zarobie. [patrz też: beton z gruszki cena, instalacja elektryczna w domu drewnianym, woliera dla kota ]

Powiązane tematy z artykułem: beton z gruszki cena instalacja elektryczna w domu drewnianym woliera dla kota