Cement nawet najstaranniej przechowywany, nie powinien lezec w magazynach dluzej niz pól roku

Użyte do tynków świeżego wapna z dołu zawsze grozi powstawaniem odprysków, powodowanych przez lasujące się w tynku niezgaszone grudki wapna. Cement, jak już wspomniano wyżej, jest bardzo wrażliwy na wilgoć, pod której wpływem skawala się i traci swoje -własności wiążące. Dlatego należy go przechowywać w szopach o szczelnych ścianach i dachu i drewnianej podłodze, ułożonej na legarach. Worki 2 należy układać w stosy, niewyżej jednak niż 10 worków. Odległość pierwszych stosów od ściany magazynu nie może być mniejsza niż 30 cm. Poszczególne stosy nie powinny się stykać ze sobą, a dostęp do nich musi być ułatwiony przez pozostawienie przejść szerokości 11 O cm. Cement nawet najstaranniej przechowywany, nie powinien leżeć W magazynach dłużej niż pół roku. Po roku leżenia traci on już około 30% swojej wartości i może być użyty do zapraw tylko po odsianiu i dodaniu świeżego cementu. 5. [podobne: jaka moc grzejnika, litry na m3, schody warunki techniczne ]

Powiązane tematy z artykułem: jaka moc grzejnika litry na m3 schody warunki techniczne