Bedac materialem wybitnie higroskopijnym cukier dziala równiez niszczaco na beton stwardnialy.

Będąc materiałem wybitnie higroskopijnym cukier działa również niszcząco na beton stwardniały. To zjawisko należy mieć na uwadze przy budowie magazynów cukru; nie wolno składować cukru na podłogach betonowych. 7. Zawartość cementu w betonie Ilość cementu, przypadająca na 1 m betonu, nie może być rozpatrywana w oderwaniu od jednocześnie zużytej ilości wody, gdyż pomiędzy tymi dwoma składnikami istnieje zależność wpływająca na jakość betonu. Wspomnianą zależność omówimy później, przyjmując obecnie, że ilość cementu w betonie zmienia się przy stałej ilości wody. Wzrost ilości cementu powoduje powiększenie: a) Wytrzymałości betonu na ściskanie i rozciąganie, b) sprężystości betonu, c) ścieralności, d) skurczu i pęcznienia, zmniejsza natomiast tak zwany ugniot, czyli powolne, trwałe odkształcanie się pod wpływem długotrwałego działania sil. Jak łatwo zauważyć, zwiększanie dawki cementu polepszające jakość betonu je st ograniczone zjawiskiem skurczu (pęcznienie nie jest zjawiskiem niebezpiecznym). Doświadczenia wykazały, że betony zawierające ponad 400 kg cementu- na 1 m 3 betonu mają duży skurcz; z tego powodu nie należy stosować większej, niż 400 kg dawki cementu. [przypisy: rury studzienne, olx łódzkie, dachówka karpiówka wymiary ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówka karpiówka wymiary olx łódzkie rury studzienne