Zwiekszenie szczelnosci przy jednoczesnym stosowaniu betonów tlustych uodporni beton na wplyw zwiazków siarki

Zwiększenie szczelności przy jednoczesnym stosowaniu betonów tłustych uodporni beton na wpływ związków siarki. c) Woda deszczowa Woda deszczowa charakteryzuje się brakiem domieszek w postaci rozpuszczonych soli. W zaczynie cementowym woda. deszczowa nie przejawia szkodliwego oddziaływania na świeży beton. Na stwardniały beton woda deszczowa działa ujemnie. zmniejszając jego wytrzymałość i trwałość. Przyczyną tego zjawiska jest wyługowanie z betonu związków, nasycających energicznie pozbawioną soli wodę. Proces ten trwa bardzo powoli w częściach konstrukcji, narażonych na bezpośrednie działania. atmosferyczne i nie wywiera na ogół istotnego wpływu na bezpieczeństwo budowli. Działanie wody uwidacznia się pod postacią białych zacieków na powierzchni zewnętrznej betonu. d) Woda morska Woda morska o małym stężeniu rozpuszczonych w niej soli nie wywiera ujemnego wpływu na beton i nawet może być użyta jako woda zaczynowa. Przy silniejszej kon centracji związków chemicznych, a zwłaszcza siarczanu i chlorku magnezu niszczy stopniowo beton stwardniały i w żadnym razie nie może być użyta do przygotowania zarobu, gdyż uniemożliwi wiązanie. Beton z cementu glinowego i hutniczego wykazuje małą wrażliwość na wodę morską. e) Cukier Cukier dodany w bardzo małej ilości (0,1 % ) utrudnia; w nieco większej zaś (0,25 -:- 0,5%) całkowicie unicestwia wiązanie. [więcej w: m3 na litry, strop ackermana, woliera dla kota ]

Powiązane tematy z artykułem: m3 na litry strop ackermana woliera dla kota