Zaprawy

Zaprawy Najczęściej stosowanymi zaprawami w robotach murowych i tynkowych jest zaprawa wapienna, cementowo-wapienna i cementowa. Zaprawa wapienna jest najczęściej używana do zwykłych wypraw wewnętrznych, a częściowo również i do zewnętrznych, oraz do murowania niezbyt silnie obciążonych murów. Obowiązujące instrukcje zalecają stosowanie zapraw wapiennych do murowania ścian budynków niskich (do dwóch pięter) i do murów ostatnich dwóch górnych kondygnacji budynków kilkupiętrowce. Wynika to z niskiej stosunkowo wytrzymałości miarodajnej (marki) zaprawy, która zgodnie z PN-56/B-. 14502 wynosi 2,4 i 8 kG/cm2 w zależności od objętościowej proporcji składników. Proporcje zapraw wapiennych są różne w zależności od ich zastosowania. [hasła pokrewne: waga prętów zbrojeniowych, litry na m3, instalacja elektryczna w domu drewnianym ]

Powiązane tematy z artykułem: instalacja elektryczna w domu drewnianym litry na m3 waga prętów zbrojeniowych