Zaprawy i betony

Zaprawy i betony Zaprawą nazywamy mieszaninę piasku, materiału wiążącego i wody dobranych w pewnej ustalonej proporcji w zależności od rodzaju robót. Beton różni się od zaprawy tym, że oprócz piasku w skład mieszaniny wchodzi jeszcze grubsze kruszywo, jak żwir lub tłuczeń. Proporcja zaprawy lub betonu jest to stosunek ilości składników mieszanych objętościowo lub wagowo. Jeżeli np. mówimy, że zaprawa cementowa ma proporcję objętościową 1: 3, to znaczy, że na 1 jednostkę objętościową cementu przypadają 3 takież jednostki piasku. Jednak proporcja objętościowa zapraw i betonów nie określa jednoznacznie ilości składników w jednostce objętości zaprawy czy betonu, ponieważ ciężary objętościowe zarówno spoiwa, jak i kruszywa są zmienne i zależą od sposobu ich nasypania, wilgotności, uziarnienia kruszywa itp. , przy czym wynikające stąd różnice mogą być dość znaczne. Dlatego dokładną metodą dozowania zapraw i betonów jest tylko metoda wagowa, tzn. gdy proporcje poszczególnych składników ustala się na podstawie ważenia. [przypisy: strop ackermana, wysokość baterii wannowej, jaka moc grzejnika ]

Powiązane tematy z artykułem: jaka moc grzejnika strop ackermana wysokość baterii wannowej