Wysychalnosc

Wysychalność Wysychalnością kamienia nazywamy zdolność marenatu kamiennego do utraty wody pobranej wskutek nasiąknięcia. Wysychalność wyraża się szybkością wysychania, czyli utratą w procentach (wagowo lub objętościowo) wilgoci przez znormalizowaną próbkę w ciągu doby w środowisku powietrznym Ol wilgotności 60%. Doświadczalnie stwierdzono, że wysychanie kamieni następuje z początku szybko, potem bardzo powoli. Odporność na zamrażanie Odpornością na zamrażanie, czyli mrozoodpornością, nazywamy zdolność materiału kamiennego, nasyconego wodą, do wytrzymywania wielokrotnego, kolejnego zamrażania i odmrażanej (odtajania), bez widocznych oznak rozpadu i znaczniejszego obniżenia własności wytrzymałościowych. [podobne: dachówka karpiówka wymiary, litry na m3, wysokość baterii wannowej ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówka karpiówka wymiary litry na m3 wysokość baterii wannowej