Wplyw czynników chemicznych

Wpływ czynników chemicznych a) Kwasy Cement jest związkiem chemicznym zasadowym i z tego powodu podlega działaniu wszystkich kwasów nieorganicznych i organicznych, łączących się z wapniem zawartym w cemencie. Wspomniane reakcje chemiczne zachodzą przy zetknięciu się cementu nawet z kwasami o słabym stężeniu. Zakwaszenie zarobu betonowego może nastąpić na skutek użycia do betonu wody zawierającej rozpuszczone kwasy, np. wody bagiennej lub z rzeki, do której odprowadzane są kwaśne ścieki przemysłowe, albo może być spowodowane organicznymi zanieczyszczeniami kruszywa. Kruszywo kopalne, zwłaszcza w górnych warstwach zawiera kwasy humlisowe, produkt rozkładu roślin, oddziaływujące szkodliwie na beton. Ponadto humus, występujący w postaci koloidalnej, działa mechanicznie otaczając ziarna kruszywa warstewką, która nie łącząc się chemicznie z zaczynem cementowym, uniemożliwia otulenie tych ziarn na całej powierzchni przez wiążące się z wodą p yły cementowe. Kwasy (tzw. tłuszczowe) znajdują się w olejach i tłuszczach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego; – ich szkodliwe działanie na cement w świeżym betonie nie różni się od rozkładającego działania innych kwasów. [przypisy: podsypka cementowo piaskowa, litry na m3, jaka moc grzejnika ]

Powiązane tematy z artykułem: jaka moc grzejnika litry na m3 podsypka cementowo piaskowa