Wietrzenie cementu

Wietrzenie cementu Cement posiada własności higroskopijne tym większe; im jest drobniej mielony. Znajdująca się w powietrzu wilgoć powoduje tzw. wietrzenie cementu przejawiające się w powstawaniu zbitych grudek, zwiększających się z biegiem czasu. Użycie zwietrzałego cementu wywołuje przedłużenie okresu wiązania betonu i obniżenie jego wytrzymałości. Cement portlandzki, składowany na budowie w zwykłych warunkach, wykazuje średnio z biegiem czasu następujący spadek wytrzymałości betonu: Cement glinowy jest znacznie korzystniejszy od portlandzkiego; gdyż straty wytrzymałości w miarę czasu przechowywania są minimalne. Celem zmniejszenia ujemnych skutków wietrzenia cementu portlandzkiego należy przestrzegać następujących zasad: a) należycie przechowywać cement, chroniąc go od bezpośredniego zawilgocenia przez zacieki, w pomieszczeniach przewiewnych i suchych; b) zużycie cementu powinno następować w miarę dostarczania na budowę, tzn. wcześnie j dostarczony cement winien być szybciej zużyty; c) w przypadkach stwierdzenia, że cement jest zwietrzały, należy ustalić stopień zwietrzenia; 6. [patrz też: olx łódzkie, olx legnica, strop ackermana ]

Powiązane tematy z artykułem: olx legnica olx łódzkie strop ackermana