W budownictwie przemyslowym na fundamenty pieców przemyslowych lub kotlów nalezy uzyc betonu o kruszywie majacym mala rozszerzalnosc cieplna

W budownictwie przemysłowym na fundamenty pieców przemysłowych lub kotłów należy użyć betonu o kruszywie mającym małą rozszerzalność cieplną, aby nie spowodować rozluźnienia spoistości materiału. Nie należy w tym wypadku stosować kruszywa kwarcowego, gdyż pęcznieje ono pod wpływem wysokiej temperatury, ani wapiennego, ze względu na znaczną stratę wytrzymałości w wyższych temperaturach. Betonowe elementy konstrukcyjne narażone w sposób ciągły na specjalnie wysokie temperatury, jak kominy fabryczne, wnętrza pieców, należy licować od strony działania wysokich temperatur materiałami ogniotrwałymi, jak cegłą szamotową lub azbestem. Do własności, które przejawia beton w stanie świeżym j po normalnym 28-dniowym okresie twardnienia, zalicza się skurcz i pęcznienie; zjawiska te występują zwłaszcza w ciągu pierwszych kilkunastu dni twardnienia. Twardniejący beton kurczy się lub pęcznieje na skutek zmian objętościowych zaczynu cementowe go; im więcej cementu przypada na jednostkę objętości betonu, tym większy zachodzi skurcz -lub pęcznienie. Skurcz powstaje w betonach twardniejących na powietrzu, pęcznienie zaś w betonach twardniejących pod wodą; zmiany objętości spowodowane pęcznieniem są kilkakrotnie mniejsze od zmian skurczowych i nie mają praktycznego znaczenia. [patrz też: dachówka karpiówka wymiary, schody warunki techniczne, jaka moc grzejnika ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówka karpiówka wymiary jaka moc grzejnika schody warunki techniczne