V. ZASADY PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

1. Ogólne wiadomości o projektowaniu Treść projektowania. Projektowanie architektoniczne jest wiedzą, która poza normalnymi studiami przychodzi z doświadczeniem. Projektowanie jest czynnością komponowania ze znanych częściowo lub całkiem na nowo stworzonych elementów nowej nieznanej dotychczas całości. Formą wyrażającą tę twórczą czynność jest rysunek zwany projektem. Projektowanie polega zatem na zestawieniu różnych, mniej lub bardziej znanych elementów w nową zespoloną całość odpowiadającą postawionemu zadaniu. Jest to czynność twórcza, syntetyczna, polegająca na umiejętności dobierania szczegółów, wątków architektonicznych, motywów i zespołów w harmonijną całość. Zasady komponowania form architektonicznych często polegają na wyczuciu, a nie na ustalonych receptach, dlatego też nie dają się one określić w sposób prosty i bezpośredni. Umiejętność projektowania nabywa się drogą długotrwałego praktykowania w tej dziedzinie pod kierunkiem doświadczonych projektantów. Jednakże najważniejsze, podstawowe zasady istnieją, a ich znajomość daje możność ominięcia zasadniczych błędów zdarzających się w początkach projektowania. Pojęcie projektowania należy odróżnić od takich pojęć jak kopiowanie, powiększanie lub zmniejszanie, inwentaryzacja istniejących obiektów, konstruowanie rzutów p erspektywicznych lub aksonometrycznych, które mogą być stosowane w projektowaniu jako czynności pomocnicze, lecz które same w sobie są tylko czynnościami mechanicznymi. [więcej w: litry na m3 , strop ackermana , olx skierniewice ]

Powiązane tematy z artykułem: litry na m3 olx skierniewice strop ackermana