urzadzenia do obnizenia poziomu wody gruntowej

Przykład liczbowy PLagemann w swojej książce Die Grlindung von Hoch- und Ingenieurbauten podaje następujący przykład obliczenia urządzenia do obniżenia poziomu wody gruntowej za pomocą metody wielkiej studni. Ze względu na istnienie na głębokości ok. 11,0 poniżej terenu warstwy nieprzepuszczalnej, zastosowano studnie o tej właśnie głębokości (studnia zupełna). Konieczne do uzyskania obniżanie poziomu wody gruntowej s = 4,0 m, współczynnik filtracji przyjęto k = 0,0017 misek. W podanych warunkach Z = H – s = 11,0 – 4,0 = 7,0 m zasięg depresji dla jednej studni R obliczono ze wzoru Sichardta R = 3000 s Vk = 3000 • 4,0 VO,0017 = 495 m In Ro = 6,0; Ig Ro = 2,69 Zastosowano studnie wiercone o średnicy 16 cm, tj. r = 8 cm. [więcej w: wysokość baterii wannowej, m3 na litry, rury studzienne ]

Powiązane tematy z artykułem: m3 na litry rury studzienne wysokość baterii wannowej