Zaprawy

Zaprawy Najczęściej stosowanymi zaprawami w robotach murowych i tynkowych jest zaprawa wapienna, cementowo-wapienna i cementowa. Zaprawa wapienna jest najczęściej używana do zwykłych wypraw wewnętrznych, a częściowo również i do zewnętrznych, oraz do murowania niezbyt silnie obciążonych murów. Obowiązujące instrukcje zalecają stosowanie zapraw wapiennych do murowania ścian budynków niskich (do dwóch pięter) i do murów ostatnich dwóch górnych kondygnacji budynków kilkupiętrowce. Wynika to z niskiej stosunkowo wytrzymałości miarodajnej (marki) zaprawy, która zgodnie z PN-56/B-. 14502 wynosi 2,4 i 8 kG/cm2 w zależności od objętościowej proporcji składników. Read more “Zaprawy”

Zaprawe cementowa stosuje sie do murowania silnie obciazonych scian budynków

Zaprawę cementową stosuje się do murowania silnie obciążonych ścian budynków, na podłoża i posadzki cementowe oraz do obrzutki pod tynk. Zgodnie z normą PN-56/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe ustalone zostały następujące marki zapraw cementowych: 80, 150, 30 i 15. Gdy zaprawę przygotowuje się ręcznie, pożądane jest aby piasek był odpowiednio suchy, gdyż zapobiega to tworzeniu się grudek utrudniających zmieszanie piasku z cementem. Piasek stosujemy o takiej wilgotności, aby ściśnięty w ręku nie lepił się, a po rozprostowaniu dłoni – rozsypywał. Ręcznie przygotowujemy zaprawę w ten sposób, że najpierw starannie mieszamy piasek z cementem, a następnie dolewamy wody. Read more “Zaprawe cementowa stosuje sie do murowania silnie obciazonych scian budynków”

Osuszanie gruntów za pomoca elektroosmozy

Osuszanie gruntów za pomocą elektroosmozy Przy gruntach pylastych o wielkości współczynnika filtracji k < 10-7 cm/sek stosowanie nawet metody próżniowej nie pozwala na właściwe odwodnienie gruntu. Ilość wody zawartej w gruntach o tak małej przepuszczalności jest wprawdzie niewielka, tym niemniej grunt jako całość zachowuje się często jak gęsta ciecz, ze wszystkimi cechami tzw. kurzawki, wywołując duże parcie na obudowę wykopu. Często w takich przypadkach można uzyskać znaczną poprawę cech gruntu, umożliwiającą wykonanie wykopu nieraz - w bardzo płynnym gruncie, przez zastosowanie odwodnienia elektroosmotycznego. Elektroosmotyczny ruch wody gruntowej polega na odkrytej przed przeszło 150 laty przez Reicha własności stałego prądu elektrycznego, przepuszczanego przez nawodniony grunt, wywoływania ruchu wody: znajdującej się w porach gruntu. Read more “Osuszanie gruntów za pomoca elektroosmozy”

Skurcz betonu ustala sie w granicach 0,15 -7- 0,25 mm/mb

Skurcz betonu ustala się w granicach 0,15 -7- 0,25 mm/mb, zależnie od rodzaju kruszywa. W pierwszych dniach twardnienia odkształcenia skurczowe betonu z cementu portlandzkiego są małe, o ile beton został dostatecznie zwilżony wodą, w przeciwnym wypadku mało wytrzymały jeszcze materiał nie wytrzyma powstających naprężeń . Twardniejący w wodzie zaczyn lub beton ulega, jak wiadomo, spęcznieniu. Przebieg pęcznienia zaczynu cementowego (cement portlandzki). Odkształcenia zaczynu przy pęcznieniu po upływie około 200 i są rzędu 0,40 mm/mb, spęcznienie zaś betonu po 200 dniach wynosi około 0,43 mm/mb. Read more “Skurcz betonu ustala sie w granicach 0,15 -7- 0,25 mm/mb”

Na ogól stosuje sie kruszywo naturalne i lamane z kamieni naturalnych zarówno ze wzgledu na wielkie ilosci znajdujace sie w przyrodzie

Na ogół stosuje się kruszywo naturalne i łamane z kamieni naturalnych zarówno ze względu na wielkie ilości znajdujące się w przyrodzie, jak również ze względu na własności tych rodzajów kruszywa, umożliwiające uzyskanie znacznych wytrzymałości betonów wykonanych z tego kruszywa. a) Kruszywo naturalne Kruszywo naturalne składa się z okruchów kamiennych, które dzięki procesom geologicznym posiadają kształt zaokrąglony, powierzchnię zaś gładką; są to paski i żwiry pochodzenia rzecznego lub kopalnego. Kruszywo naturalne jest mniej nasiąkliwe, niż inne kruszywa, gdyż nie posiada na powierzchni porów. Kształt ziarn kruszywa może być różny z wyjątkiem ziarn wydłużonych, igiełkowatych lub blaszkowatych, źle układających się w masie betonowej. Kruszywo powinno mieć. Read more “Na ogól stosuje sie kruszywo naturalne i lamane z kamieni naturalnych zarówno ze wzgledu na wielkie ilosci znajdujace sie w przyrodzie”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Międzynarodowa propozycja konkursu Port and Cruise Service Centre w miejscowości Kaohsiung / Paolo Cucchi Architects

Dzięki uprzejmości Paolo Cucchi Architects Paolo Cucchi Architects, z siedzibą we Włoszech i Malezji, podzielił się z nami swoją propozycją Międzynarodowego Konkursu Portu i Rejsowego Centrum Kaohsiung.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Bioniczny kształt, jako żywy organizm wznoszący się z oceanu, spoczywa na linii brzegowej.
Forma, inspirowana naturalną topografią wzdłuż rzeki, współdziała z otoczeniem i pojawia się jako inkarnacja samej natury, stając się znaczącym znakiem wodnym, która ogłasza przybycie do czarującego Kaohsiung, widocznego i dostępnego z miasta i morza.
Morskie stwory są spokojne, otoczone kroplami wody rozsypanej na ziemi i lśniącej w słońcu i ciemności. Read more “Architektura i nowoczesne budownictwo – Międzynarodowa propozycja konkursu Port and Cruise Service Centre w miejscowości Kaohsiung / Paolo Cucchi Architects”

Budownictwo wczoraj i dzis : Intercontinental Hotel & amp; Wniosek o konkurs na centrum biznesowe / Luis Banazol

Dzięki uprzejmości Luisa Banazola Luis Banazol przedstawił tę propozycję międzynarodowego konkursu na projekt centrum Intercontinental, hotelu i biznesu w Erewaniu w Armenii.
Koncepcja budynku wynika z percepcji związku między sztuką i technologią.
Wywodzi się z własnej refleksji architekta na temat sztuki, która wyraża sposób, w jaki ludzie żyją i myślą, oraz technologię, która przenosi nas ponad to wyrażenie.
Intercontinental to propozycja architektoniczna w kosmosie i świetle z użytkownikami jako siatka wyrażeń, które nadają technologii znaczenie.
Więcej o tym projekcie po przerwie. Read more “Budownictwo wczoraj i dzis : Intercontinental Hotel & amp; Wniosek o konkurs na centrum biznesowe / Luis Banazol”

Budownictwo i architektura : AD Recommends: Best of the Week

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku wielu z was mogło nie zauważyć dobrych tytułów opublikowanych w zeszłym tygodniu.
Sprawdź nasz mały wybór najlepszych po przerwie.
BR House / Marcio Kogan Jeśli chodzi o propozycję architektoniczną, dom BR znajdujący się na wsi nie może być bardziej intrygujący: usytuowany w gęstym i imponującym Lesie Deszczowym, opisującym i penetrującym obszar, dominuje wszystkie zmysły.
Okoliczności, od samego początku, stawiają fundamentalne pytania dla architektury: w jaki sposób architektura może się zaprezentować i, jeśli się prezentuje, w jaki sposób może celowo pokazać się jako konstrukcja.
(czytaj więcej.) Vasconcelos Library / Alberto Kalach Projekt integruje bibliotekę publiczną z ogrodem botanicznym. Read more “Budownictwo i architektura : AD Recommends: Best of the Week”