Najpierw miesza sie na sucho piasek z wapnem

Najpierw miesza się na sucho piasek z wapnem, a następnie dodaje się wody. Zaprawy te są trudniej urabialne od zapraw z ciasta wapiennego i dlatego dajemy je najczęściej tłuściejsze niż przy spoiwie z ciasta wapiennego (np. do tynków najczęściej 1 : 2 lub 1 : 1). Zaprawy cementowo-wapienne stosuje się przeważnie do robót murowych i do tynków na spodnie warstwy. Proporcje tych zapraw zależne są od ich przeznaczenia. Read more “Najpierw miesza sie na sucho piasek z wapnem”

dodatek wapna polepsza urabialnosc zaprawy

Przy stosowaniu do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub wodoszczelnych miesza się najpierw cement z piaskiem, a następnie dodaje się wodę zarobową z uprzednio dokładnie rozprowadzonym w niej dodatkiem. Wskazane jest dodawanie do czystych zapraw cementowych 10+,15% ciasta wapiennego w postaci tzw. mleka wapiennego. Ten niewielki dodatek wapna polepsza urabialność zaprawy i zmniejsza jej kurczliwość przy twardnieniu. Rzadziej w porównaniu z poprzednio omówionymi zaprawami stosowane są zaprawy gipsowo-wapienne i gipsowe, przeważnie w robotach tynkowych oraz do murowania ścianek działowych z elementów gipsowych. Read more “dodatek wapna polepsza urabialnosc zaprawy”

Liczba obrotów wirnika zalezy od zastosowanego silnika elektrycznego

Liczba obrotów wirnika zależy od zastosowanego silnika elektrycznego, który dobiera się z katalogu. Aby móc korzystać z wykreślnej charakterystyki pompy, musimy znać wysokość podnoszenia pompy He; składa się ona z wielkości geometrycznej podnoszenia i strat wysokości spowodowanych przepływem wody w przewodach oraz oporami miejscowymi. Odkładamy wielkość H. : na osi pionowej wykresu, przecięcie z krzywą H = f (Q) wyznaczy nam wydajność pompy. Należy jeszcze sprawdzić, czy przy tych warunkach pompa ma dobrą sprawność. Read more “Liczba obrotów wirnika zalezy od zastosowanego silnika elektrycznego”

Badania przeprowadza sie w piknometrze Le Chateliera

Badania przeprowadza się w piknometrze Le Chateliera . Próbkę kamienia miele się na proszek i przesiewa przez sito o prześwicie oczek 0,177 mm. Wysuszony proszek wsypuje się porcjami do zważonego pikmometru, wypełnionego aż do podziałki O benzyną lub alkoholem denaturowanym. Poziom cieczy w piknometrze wznosi się w miarę dosypywania proszku. Po osiągnięciu podziałki 20 cm- przerywa się wsypywanie proszku i ponownie waży kolbę. Read more “Badania przeprowadza sie w piknometrze Le Chateliera”

Nasiakliwosc pod cisnieniem normalnym

Nasiąkliwość pod ciśnieniem normalnym zależy od ilości i wielkości potów i ich wzajemnego ułożenia, adsorpcyjnych własności masy kamiennej, tj. od jej hydrofilności, od sposobu wypierania powietrza z porów oraz od stanu powierzchni. Wykazuje ona jaka część porów jest dostępna (otwarta) i może być zapełniona wodą z otaczającego ją środowiska wodnego. Wskazuje również na tę część porów, które pozostają wypełnione powietrzem. Nasiąkliwość pod ciśnieniem normalnym oznacza się na trzech próbkach w postaci sześcianów lub kawałków o nieprawidłowych kształtach. Read more “Nasiakliwosc pod cisnieniem normalnym”

Wiazanie i twardnienie

Wiązanie i twardnienie Najistotniejszą własnością cementu jest zdolność wiązania i twardnienia. Proces wiązania polega na tym, że cement zarobiony wodą po upływie przeciętnie 1 – 3 godzin od momentu zmieszania staje się galaretowatą masą, posiadającą jak gdyby własności kleiste; zaczyn cementowy w okresie wiązania nazywamy gelem (czytaj: żelem). Przyczyną przeobrażenia się płynnego początkowo zaczynu w ciało galaretowate są reakcje chemiczne, które zachodzą między cementem a wodą. Jak wiadomo, w skład cementu wchodzą tlenki wapnia, krzemu, glinu i żelaza; związki te łączą się z wodą, tworząc wodokrzemiany wapnia, wodogliniany oraz wodożelaziany wapnia. Nowoutworzone związki zawierają wodę krystalizacyjną, wskutek czego zachodzący proces chemiczny nazywa się hydratacją lub uwodnieniem. Read more “Wiazanie i twardnienie”

Ilosc wydzielanego ciepla przez beton w czasie wiazania i twardnienia zalezy od rodzaju uzytego cementu

Ilość wydzielanego ciepła przez beton w czasie wiązania i twardnienia zależy od rodzaju użytego cementu, ilości cementu i wody na i m 3 betonu i od początkowej temperatury zaczynu. Podany czas wiązania (średnio 2 . . . ; – 10 godzin) odnosi się do letnich temperatur otaczającego powietrza (przeciętnie 15. Read more “Ilosc wydzielanego ciepla przez beton w czasie wiazania i twardnienia zalezy od rodzaju uzytego cementu”

Budownictwo i architektura : Architektura wzorów

Interesująca książka o wzorach w architekturze autorstwa Paula Andersena i Davida Salomona.
Po raz pierwszy usłyszeliśmy od Paula, założyciela firmy.
Ndie Architecture, kiedy znalazł się na krótkiej liście na konkurs YAP 2009 PS1 ze swoim hasłem Lawn Life, inspirowanym surburbanami trawnikiem syntetycznym związanym z Pawłowymi studiami na przedmieściach.
Książka analizuje projekty kilku firm (Atelier Manferdini, BIG, Ciro Najle, EMERGENT / Thomas Wiscombe, Foreign Office Architects, Jason Payne i Heather Roberge, Herzog & de Meuron, J.
Mayer H. Read more “Budownictwo i architektura : Architektura wzorów”

Budownictwo wczoraj i dzis : Parking typu plug-in / popularna architektura

Dzięki popularnej architekturze Popularna architektura z Brooklynu podzieliła się z nami swoją propozycją konkursu Urban Farba Downtown Fargo.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Słoń w pokoju tego konkursu na 250 000 funtów mieszanych jest koniecznością włączenia rampy parkingowej dla 500 samochodów, która będzie własnością Miasta Fargo, którą Miasto chce zbudować tak szybko, jak to możliwe.
Zwykle traktowane jako konstrukcje, które są jedynie środkami do celu, rampy parkingowe są zwykle wypychane do najmniej podstawowych części nieruchomości, a ich projekty podkreślają twardą efektywność struktury i organizacji.
Podczas parkowania jest często fizycznie peryferyjne, odgrywa kluczową rolę jako węzeł intermodalny, negocjując przejście między ruchem kołowym i pieszym. Read more “Budownictwo wczoraj i dzis : Parking typu plug-in / popularna architektura”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Bronx Public Farm and Orchard / Alexandros Avlonitis

Dzięki uprzejmości Alexandros Avlonitis Alexandros Propozycja Avlonitis na 2008 r.
Jest programem dla rynku miejskiego w pobliżu Castle Hill w The Bronx, NYC.
Czym jesteśmy, co jemy.
Projekt odpowiada na rosnącą liczbę ludności migrującej z obszarów wiejskich do miast zurbanizowanych.
Ta zmiana demograficzna, która według szacunków osiąga 80% w ciągu 50 lat, podważa normy produkcji żywności na całym świecie. Read more “Architektura i nowoczesne budownictwo – Bronx Public Farm and Orchard / Alexandros Avlonitis”