Najwieksze pekniecia skurczowe powstaja zasadniczo w pierwszych 7 – 8 dniach po ulozeniu betonu

Największe pęknięcia skurczowe powstają zasadniczo w pierwszych 7 – 8 dniach po ułożeniu betonu w deskowaniu lub w formach. Przyczyną powstawania skurczu jest szybsze odparowywanie wody zaczynowej z zewnętrznej powierzchni betonu niż z głębi konstrukcji, wskutek czego w zewnętrznych warstwach powstają naprężenia rozciągające, wywołujące rysy skurczowe, które zanikają w miarę oddalenia od zewnętrznej powierzchni. Tłuste betony wykazują skurcz znacznie większy niż chude. SKŁADNIKI BETONU I ŻELBETU Beton wykonuje się przez zmieszanie w odpowiednim stosunku: cementu, kruszywa i wody. Omówimy kolejno każdy ze składników betonu. A. CEMENT 1. Rodzaje cementów Obecnie stosuje się u nas do robót betonowych i żelbetowych następujące rodzaje (marki) cementów: a) cement portlandzki ,,350 o wytrzymałości miarodajnej co najmniej 350 kGfcm2 (R28 = 350 kG/cm2). Cement ,,350 należy stosować ze względu na jego wysoką jakość tylko do tych robót żelbe towych, dla których przewiduje się uzyskanie wytrzymałości miarodajnej ponad 180 kGfcm2 oraz pracę konstrukcji w bardzo niekorzystnych warunkach. Do takich konstrukcji zalicza się elementy prefabrykowane, to jest wykonane masowo w formach sposobem przemysłowym. [więcej w: bramy garażowe bielsko, drzwi balkonowe, drzwi prysznicowe ]

Na ogól stosuje sie kruszywo naturalne i lamane z kamieni naturalnych zarówno ze wzgledu na wielkie ilosci znajdujace sie w przyrodzie

Na ogół stosuje się kruszywo naturalne i łamane z kamieni naturalnych zarówno ze względu na wielkie ilości znajdujące się w przyrodzie, jak również ze względu na własności tych rodzajów kruszywa, umożliwiające uzyskanie znacznych wytrzymałości betonów wykonanych z tego kruszywa. a) Kruszywo naturalne Kruszywo naturalne składa się z okruchów kamiennych, które dzięki procesom geologicznym posiadają kształt zaokrąglony, powierzchnię zaś gładką; są to paski i żwiry pochodzenia rzecznego lub kopalnego. Kruszywo naturalne jest mniej nasiąkliwe, niż inne kruszywa, gdyż nie posiada na powierzchni porów. Kształt ziarn kruszywa może być różny z wyjątkiem ziarn wydłużonych, igiełkowatych lub blaszkowatych, źle układających się w masie betonowej. Kruszywo powinno mieć. odpowiednią twardość i wytrzymałość nie mniejszą niż 500 kG/cm2, nasiąkliwość poniżej 10%, a w szczególnych wypadkach poniżej 3 %. Tym wszystkim warunkom odpowiada kruszywo ze skal wybuchowych, jak bazalt, granit, porfir oraz przeobrażonych jak piaskowiec. Pewne niebezpieczeństwo stanowi znaczna zawartość kwarcu, gdyż minerał ten, mając duży współczynnik rozszerzalności cieplnej w wyższych temperaturach (ponad 6000), powiększa swą objętość bardziej niż inne składniki, rozsadzając beton. [hasła pokrewne: drzwi wewnętrzne DRE sklep, drzwi prysznicowe, drzwi wewnętrzne ]