architekt Jacorno-Barozzi

W okresie późniejszego odrodzenia włoski architekt Jacorno-Barozzi da Vignola (1507–:–1573) wydaje traktat ,,0 pięciu porządkach w architekturze. .Jako wybitny architekt swojej epoki, twórca wielu cennych budowli (kościół 11 Gesu), Vignola był równocześnie sekretarzem Akademii Witruwiańskiej w Rzymie. Teoretyczna praca Vignoli traktująca o pięciu porządkach architektonicznych wytworzyła wzory i zasady kompozycji stylów klasycznych, które z czasem zamieniły się wprost w dogmatyczne kanony i były przez dłuższy czas uważane za niedoścignione przykłady zarówno w nauczaniu form architektonicznych, jak i ich stosowaniu w okresie baroku i klasycyzmu . W tym samym czasie wybitny architekt odrodzenia włoskiego Andrea Palladio (1508–:–1580) wydaje traktat Cztery księgi o architekturze. Wpływ Palladia na architekturę późniejszych czasów jest bardzo wielki. Read more “architekt Jacorno-Barozzi”

Problemy architektury

Problemy architektury omawiał Witruwiusz z wyjątkową w ówczesnej epoce głębią i wnikliwością. Poruszał zagadnienia wpływów warunków klimatycznych, topograficznych i higienicznych przy wyborze terenów pod zabudowę miast, naświetlał szczegółowo zagadnienia wszelkich materiałów budowlanych, a zwłaszcza barwników naturalnych i sztucznych, zajmował się zagadnieniami budowy teatrów i akustyką. W swoim dziele Witnuwiusz zebrał Wiadomości dotyczące architektury i budownictwa z epok wcześniejszych, a zwłaszcza z epoki greckiej. Jednakże ani jeden rysunek nie ilustruje myśli zawartych w tym dziele, gdyż tom z rysunkami nie dotarł do naszych czasów. Prawie zapomniany w wiekach od V do XIV traktat Witruwiusza stał się przedmiotem badań dopiero w epoce odrodzenia. Read more “Problemy architektury”

Przewodnosc cieplna

Przewodność cieplna (termiczna) betonu konstrukcyjnego jest duża. Przez powierzchnię 1 m 2 ściany betonowej o grubości 1,00 m w ciągu 1 godziny przy różnicy temperatur po obu stronach ściany równej 10 C przenika 1 -7- 1,2 kalorii ciepła, podczas gdy ilość ciepła, przechodzącego przez ścianę z cegły zwykłej przy tych samych warunkach wynosi 0,35 -7- 0,80 kalorii, zależnie od wilgotności muru. Zdolności betonu do izolacji cieplnej wzrastają wraz ze wzrostem jego porowatości. Przewodność dźwiękowa (akustyczna) jest również znaczna; maleje ona wraz ze wzrostem porowatości betonu analogicznie do przewodności cieplnej. Odporność betonu na działanie ognia jest duża przy niezbyt wysokiej temperaturze (do 4000 C), a nawet przy wyższej temperaturze (1000 -i- 12000 C), jeżeli czas jego oddziaływania na beton jest krótki. Read more “Przewodnosc cieplna”

W budownictwie przemyslowym na fundamenty pieców przemyslowych lub kotlów nalezy uzyc betonu o kruszywie majacym mala rozszerzalnosc cieplna

W budownictwie przemysłowym na fundamenty pieców przemysłowych lub kotłów należy użyć betonu o kruszywie mającym małą rozszerzalność cieplną, aby nie spowodować rozluźnienia spoistości materiału. Nie należy w tym wypadku stosować kruszywa kwarcowego, gdyż pęcznieje ono pod wpływem wysokiej temperatury, ani wapiennego, ze względu na znaczną stratę wytrzymałości w wyższych temperaturach. Betonowe elementy konstrukcyjne narażone w sposób ciągły na specjalnie wysokie temperatury, jak kominy fabryczne, wnętrza pieców, należy licować od strony działania wysokich temperatur materiałami ogniotrwałymi, jak cegłą szamotową lub azbestem. Do własności, które przejawia beton w stanie świeżym j po normalnym 28-dniowym okresie twardnienia, zalicza się skurcz i pęcznienie; zjawiska te występują zwłaszcza w ciągu pierwszych kilkunastu dni twardnienia. Twardniejący beton kurczy się lub pęcznieje na skutek zmian objętościowych zaczynu cementowe go; im więcej cementu przypada na jednostkę objętości betonu, tym większy zachodzi skurcz -lub pęcznienie. Read more “W budownictwie przemyslowym na fundamenty pieców przemyslowych lub kotlów nalezy uzyc betonu o kruszywie majacym mala rozszerzalnosc cieplna”

Najwieksze pekniecia skurczowe powstaja zasadniczo w pierwszych 7 – 8 dniach po ulozeniu betonu

Największe pęknięcia skurczowe powstają zasadniczo w pierwszych 7 – 8 dniach po ułożeniu betonu w deskowaniu lub w formach. Przyczyną powstawania skurczu jest szybsze odparowywanie wody zaczynowej z zewnętrznej powierzchni betonu niż z głębi konstrukcji, wskutek czego w zewnętrznych warstwach powstają naprężenia rozciągające, wywołujące rysy skurczowe, które zanikają w miarę oddalenia od zewnętrznej powierzchni. Tłuste betony wykazują skurcz znacznie większy niż chude. SKŁADNIKI BETONU I ŻELBETU Beton wykonuje się przez zmieszanie w odpowiednim stosunku: cementu, kruszywa i wody. Omówimy kolejno każdy ze składników betonu. Read more “Najwieksze pekniecia skurczowe powstaja zasadniczo w pierwszych 7 – 8 dniach po ulozeniu betonu”

Bedac materialem wybitnie higroskopijnym cukier dziala równiez niszczaco na beton stwardnialy.

Będąc materiałem wybitnie higroskopijnym cukier działa również niszcząco na beton stwardniały. To zjawisko należy mieć na uwadze przy budowie magazynów cukru; nie wolno składować cukru na podłogach betonowych. 7. Zawartość cementu w betonie Ilość cementu, przypadająca na 1 m betonu, nie może być rozpatrywana w oderwaniu od jednocześnie zużytej ilości wody, gdyż pomiędzy tymi dwoma składnikami istnieje zależność wpływająca na jakość betonu. Wspomnianą zależność omówimy później, przyjmując obecnie, że ilość cementu w betonie zmienia się przy stałej ilości wody. Read more “Bedac materialem wybitnie higroskopijnym cukier dziala równiez niszczaco na beton stwardnialy.”

Na ogól stosuje sie kruszywo naturalne i lamane z kamieni naturalnych zarówno ze wzgledu na wielkie ilosci znajdujace sie w przyrodzie

Na ogół stosuje się kruszywo naturalne i łamane z kamieni naturalnych zarówno ze względu na wielkie ilości znajdujące się w przyrodzie, jak również ze względu na własności tych rodzajów kruszywa, umożliwiające uzyskanie znacznych wytrzymałości betonów wykonanych z tego kruszywa. a) Kruszywo naturalne Kruszywo naturalne składa się z okruchów kamiennych, które dzięki procesom geologicznym posiadają kształt zaokrąglony, powierzchnię zaś gładką; są to paski i żwiry pochodzenia rzecznego lub kopalnego. Kruszywo naturalne jest mniej nasiąkliwe, niż inne kruszywa, gdyż nie posiada na powierzchni porów. Kształt ziarn kruszywa może być różny z wyjątkiem ziarn wydłużonych, igiełkowatych lub blaszkowatych, źle układających się w masie betonowej. Kruszywo powinno mieć. Read more “Na ogól stosuje sie kruszywo naturalne i lamane z kamieni naturalnych zarówno ze wzgledu na wielkie ilosci znajdujace sie w przyrodzie”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Międzynarodowa propozycja konkursu Port and Cruise Service Centre w miejscowości Kaohsiung / Paolo Cucchi Architects

Dzięki uprzejmości Paolo Cucchi Architects Paolo Cucchi Architects, z siedzibą we Włoszech i Malezji, podzielił się z nami swoją propozycją Międzynarodowego Konkursu Portu i Rejsowego Centrum Kaohsiung.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Bioniczny kształt, jako żywy organizm wznoszący się z oceanu, spoczywa na linii brzegowej.
Forma, inspirowana naturalną topografią wzdłuż rzeki, współdziała z otoczeniem i pojawia się jako inkarnacja samej natury, stając się znaczącym znakiem wodnym, która ogłasza przybycie do czarującego Kaohsiung, widocznego i dostępnego z miasta i morza.
Morskie stwory są spokojne, otoczone kroplami wody rozsypanej na ziemi i lśniącej w słońcu i ciemności. Read more “Architektura i nowoczesne budownictwo – Międzynarodowa propozycja konkursu Port and Cruise Service Centre w miejscowości Kaohsiung / Paolo Cucchi Architects”