Przy gruncie nawodnionym nalezy unikac wykonywania dna wykopu w postaci krótkich stopni

Wymaga to nieraz pewnego pogłębienia wykopu na części jego długości. Przy gruncie nawodnionym należy unikać wykonywania dna wykopu w postaci krótkich stopni (schodów). Jeśli to jest niemożliwe do uniknięcia, to stopnie takie powinny mieć większą długość, a krawędzie stopni muszą być zabezpieczone przez deskowanie w kierunku poprzecznym do zasadniczego kierunku wykopu. Przy wykonywaniu wykopu należy przede wszystkim zachować następujące warunki: a) zapewnić stateczność ścian wykopu albo przez nadanie odpowiedniego kształtu ścianom wykopu (przy wykopach niedeskowanych), albo przez odpowiednie odeskowanie; przy wykopach o ścianach pionowych deskowanie to powinno być połączone z rozparciem ścian; b) zapewnić możność wykonania właściwych robót budowlanych konstrukcyjnych na sucho, tj. w wykopie należycie odwodnionym. [patrz też: olx skierniewice, litry na m3, olx legnica ]

Powiązane tematy z artykułem: litry na m3 olx legnica olx skierniewice