Podzial ten jest jednak wazny ze wzgledu na technike wykonywania robót betonowych i zelbetowych

Podział ten jest jednak ważny ze względu na technikę wykonywania robót betonowych i żelbetowych, gdyż: a) beton w czasie wiązania nie może być narażony na gwałtowne wstrząsy lub małe nawet uderzenia, powodujące rozluźnienie kształtującej się dopiero, spoistości masy betonowej; po związaniu niebezpieczne są tylko silniejsze uderzenia, mogące wywołać rysy lub pęknięcia w niedostatecznie stwardniałym i mało wytrzymałym betonie: b) temperatury poniżej zera niszczą nie zabezpieczony przed mrozem beton w czasie wiązania, po związaniu natomiast mróz przedłuża wprawdzie okres twardnienia, nie ma jednakże obawy zmniejszenia trwałości i wytrzymałości betonu po całkowitym stwardnieniu. 3. Skurcz i pęcznienie Zaczyny cementowe i betonu podlegają skurczowi tym większemu, im większą mają zawartość cementu i im mniejszą wilgotność posiada otaczające powietrze. Zjawiska skurczu przebiegają szybciej dla cementu glinowego; po upływie około 200 dni jednostkowy skurcz dla obu cementów mniej więcej się wyrównuje i wynosi około 2,2 mm/mb. Znacznie mniejszy skurcz wykazuje zaczyn z cementu hutniczego. Beton ulega skurczowi w znacznie mniejszym stopniu, niż zaczyn cementowy, który zajmuje w betonie 25 -i- 35% objętości. Pozostałą objętość wypełnia kruszywo, nie zmieniające swej objętości lub zmieniające ją w bardzo małym stopniu. [hasła pokrewne: elgrom olsztyn, olx łódzkie, jaka moc grzejnika ]

Powiązane tematy z artykułem: elgrom olsztyn jaka moc grzejnika olx łódzkie