Osuszanie gruntów za pomoca elektroosmozy

Osuszanie gruntów za pomocą elektroosmozy Przy gruntach pylastych o wielkości współczynnika filtracji k < 10-7 cm/sek stosowanie nawet metody próżniowej nie pozwala na właściwe odwodnienie gruntu. Ilość wody zawartej w gruntach o tak małej przepuszczalności jest wprawdzie niewielka, tym niemniej grunt jako całość zachowuje się często jak gęsta ciecz, ze wszystkimi cechami tzw. kurzawki, wywołując duże parcie na obudowę wykopu. Często w takich przypadkach można uzyskać znaczną poprawę cech gruntu, umożliwiającą wykonanie wykopu nieraz - w bardzo płynnym gruncie, przez zastosowanie odwodnienia elektroosmotycznego. Elektroosmotyczny ruch wody gruntowej polega na odkrytej przed przeszło 150 laty przez Reicha własności stałego prądu elektrycznego, przepuszczanego przez nawodniony grunt, wywoływania ruchu wody: znajdującej się w porach gruntu. Ruch ten odbywa się w kierunku od anody do katody. [więcej w: podsypka cementowo piaskowa, strop ackermana DRE sklep, strop ackermana ]

Powiązane tematy z artykułem: podsypka cementowo piaskowa strop ackermana waga prętów zbrojeniowych