Ogólne wiadomosci o gruntach

Ogólne wiadomości o gruntach, w których wykonuje się wykopy 7.
Podstawy klasyfikacji Przed wyborem metody wykonawstwa robót wykopowych należy zapoznać się z warunkami gruntowymi, w których będzie wykonywany wykop. Do tego celu należy jednoznacznie określić nazwy gruntów, które można napotkać na trasie wykopu. Jednoznaczność polega na tym, żeby wszyscy zainteresowani w budownictwie podziemnym w jednakowy sposób nazywali te same grunty i żeby poza ustalonymi nazwami nie używano innych. W zakresie budownictwa podziemnego, a tym samym również w zakresie budowy kanałów – do klasyfikacji gruntów stosuje się nomenklaturę geotechniczną, dotyczącą gruntów budowlanych. Zasady tej klasyfikacji zawarte są w polskiej normie PN-54/B-02480. [hasła pokrewne: podsypka cementowo piaskowa, olx skierniewice, olx legnica ]

Powiązane tematy z artykułem: olx legnica olx skierniewice podsypka cementowo piaskowa