Nasiakliwosc pod cisnieniem zwiekszonym

Z uzyskanych danych ciężarów oblicza się nasiąkliwość w procentach wagowych. Modyfikacją tej metody- jest stopniowe zanurzalnie próbek w wodzie, przez co uzyskuje się lepsze wypełnienie porów wodą. Nasiąkliwość pod ciśnieniem zwiększonym lub pod próżnią określa ogólną ilość dostępnych (otwartych) porów, które mogą być stopniowo wypełnione wodą w miarę usuwania z porów powietrza. Nasiąkliwość pod ciśnieniem, pod próżnią lub przez gotowanie, ustala się różnymi metodami, przy czym dla oznaczenia nasiąkliwości pod ciśnieniem stosuje się w niektórych metodach ciśnienie 150 atn. Metody rzadkie przewidują przy oznaczaniu nasiąkliwości pod próżnią nasycanie próbek w ciągu 3 godzin w wodzie pod próżnią (20 mm słupa rtęci). [przypisy: beton z gruszki cena, strop ackermana, strop ackermana DRE ]

Powiązane tematy z artykułem: beton z gruszki cena osuszanie gruntów strop ackermana