Nasiakliwosc materialu kamiennego ma scisly zwiazek z jego mrozoodpornoscia

Nasiąkliwość materiału kamiennego ma ścisły związek z jego mrozoodpornością. Wysoka nasiąkliwość materiału kamiennego świadczy o jego małej odporności na zamrażanie. Woda, znajdująca się w porach materiału kamiennego, zamarzając zwiększa swoją objętość średnio o 10% objętościowo, zatem jako materiały mrozoodporne można uważać takie, w których woda zapełnia nie więcej niż 90% objętości dostępnych porów, Biorąc pod uwagę niejednorodność struktury materiału przyjęto uważać za mrozoodporne takie materiały kamienne, których nasiąkliwość objętościowa nie przekracza 80% porowatości ogólnej. Innymi słowy stopień nasycenia materiału nie powinien przekraczać 0,8 (wg niektórych norm 0,85). [patrz też: waga prętów zbrojeniowych, moc pompy, litry na m3 ]

Powiązane tematy z artykułem: litry na m3 moc pompy waga prętów zbrojeniowych