Najwieksze pekniecia skurczowe powstaja zasadniczo w pierwszych 7 – 8 dniach po ulozeniu betonu

Największe pęknięcia skurczowe powstają zasadniczo w pierwszych 7 – 8 dniach po ułożeniu betonu w deskowaniu lub w formach. Przyczyną powstawania skurczu jest szybsze odparowywanie wody zaczynowej z zewnętrznej powierzchni betonu niż z głębi konstrukcji, wskutek czego w zewnętrznych warstwach powstają naprężenia rozciągające, wywołujące rysy skurczowe, które zanikają w miarę oddalenia od zewnętrznej powierzchni. Tłuste betony wykazują skurcz znacznie większy niż chude. SKŁADNIKI BETONU I ŻELBETU Beton wykonuje się przez zmieszanie w odpowiednim stosunku: cementu, kruszywa i wody. Omówimy kolejno każdy ze składników betonu. A. CEMENT 1. Rodzaje cementów Obecnie stosuje się u nas do robót betonowych i żelbetowych następujące rodzaje (marki) cementów: a) cement portlandzki ,,350 o wytrzymałości miarodajnej co najmniej 350 kGfcm2 (R28 = 350 kG/cm2). Cement ,,350 należy stosować ze względu na jego wysoką jakość tylko do tych robót żelbe towych, dla których przewiduje się uzyskanie wytrzymałości miarodajnej ponad 180 kGfcm2 oraz pracę konstrukcji w bardzo niekorzystnych warunkach. Do takich konstrukcji zalicza się elementy prefabrykowane, to jest wykonane masowo w formach sposobem przemysłowym. [więcej w: moc pompy, olx skierniewice, dachówka karpiówka wymiary ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówka karpiówka wymiary moc pompy olx skierniewice