Najdrobniejsze ziarna kruszywa lamanego powiekszaja odksztalcenia skurczowe.

Najdrobniejsze ziarna kruszywa łamanego powiększają odkształcenia skurczowe. W obiektach, dla których przewiduje się beton o znacznych naprężeniach dopuszczalnych, właściwiej jest stosować kruszywo łamane o najwyższej wytrzymałości (np. kruszywo ze skał bazaltowych o wytrzymałości ok, 2800 kG/cm 2), gdyż kruszywo naturalne, składając się z okruchów różnorodnych skał, nie osiąga takiej wytrzymałości. c) Łamany żużel wielkopiecowy Żużel wielkopiecowy otrzymuje się jako produkt, uboczny wytapiania surówki z rud żelaznych; jest to materiał na ogół niejednorodny. Żużel nie może zawierać więcej niż 1 % siarki, która wpływa szkodliwie na wiązanie i wytrzymałość betonu. Użycie żużla wielkopiecowego do betonów konstrukcyjnych jest dość ograniczone, gdyż wytrzymałość miarodajna żużlobetonów nie przekracza 170 kG/cm 2, osiągając przeciętnie 110 -i- 130 kG/cm 2. d) żużel węglowy Żużel węglowy zwany również kotłowym, otr zymuje się z kotłów i palenisk parowozów. Żużel zawiera znaczne ilości siarki, które usuwa się przez długotrwałe (1/2 do 1 roku) działanie nań wód deszczowych pod warunkiem, ile przepłukująca zwały żużla woda zostaje odprowadzona; w tym celu należy żużel umieścić na dość znacznym spadku, przyspieszającym spływanie wody. Bezpośrednio przed użyciem dobrze jest polać dodatkowo cienkie warstwy żużla mlekiem wapiennym, wyługowywującym siarkę. [patrz też: olx skierniewice, projekty budynków inwentarskich, strop ackermana ]

Powiązane tematy z artykułem: olx skierniewice projekty budynków inwentarskich strop ackermana