Metoda prózniowa osuszania gruntu

Metoda próżniowa osuszania gruntu. Filtry igłowe 6. 7. 1. Opis urządzenia Jak to już było wzmiankowane, przy wyborze metody odwodnienia wykopów należy kierować się przepuszczalnością gruntu określoną przez współczynnik filtracji. Przy rozgraniczaniu metody odwadniania wykopu otwartego i metody studzien depresyjnych była podana graniczna wielkość tzw. rozgraniczająca obie metody, a mianowicie k = 10-3 cm/sek, czyli 10-5 misek. Przy przepuszczalności mniejszej tj. k < 10-3 cm/sek nie zaleca się stosowania osuszania gruntu za pomocą pomp czerpiących wodę wprost z wykopu, należy natomiast stosować studnie depresyjne. Graniczną wielkością przepuszczalności, przy której można jeszcze stosować studnie depresyjne grawitacyjne jest wielkość k = 10-5 cm/sek. [hasła pokrewne: olx legnica, rury studzienne, dachówka karpiówka wymiary ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówka karpiówka wymiary olx legnica rury studzienne