kruszywo odmierza sie za pomoca skrzynek drewnianych, taczek

W praktyce na budowach jednak najczęściej stosowaną metodą dozowania zapraw i betonów jest metoda objętościowa. Metodę wagową stosuje się natomiast w centralnych wytwórniach zapraw oraz w zakładach prefabrykacyjnych. W razie otrzymywania spoiwa w workach, jak. np. cementu, wapna hydratyzowanego itp. , na budowach stosuje się również metodę pośrednią pomiędzy metodą objętościową a wagową. Polega ona na tym, że spoiwo dawkuje się w pełnych workach, tzn. w jednostkach 50 kg brutto (około 48 kg netto), a piasek i inne kruszywo odmierza się za pomocą skrzynek drewnianych, taczek itp. Oprócz właściwej proporcji poszczególnych składników ważną cechą charakterystyczną zapraw, zwłaszcza stosowanych do robót murowych, jest tzw. marka zaprawy, która oznacza wytrzymałość na ściskanie walca o wysokości i średnicy 8 cm (przekrój 50 cm-) w 28 dni po wykonaniu go z danej zaprawy. Marka zaprawy ,,15 oznacza więc, że wytrzymałość opisanego walca z tej zaprawy po 28 dniach wynosi co najmniej 15, kG/cm2. 5. 1. [przypisy: jak działa pompa ciepła, projekty budynków inwentarskich, wysokość baterii wannowej ]

Powiązane tematy z artykułem: jak działa pompa ciepła projekty budynków inwentarskich wysokość baterii wannowej