Krótki przeglad historyczny kompozycji urbanistycznej miasta

2. Krótki przegląd historyczny kompozycji urbanistycznej miasta Miasta Dantyczne greckie, jest oparte na układzie szachownicowym. Jest ono wynikiem długotrwałej ewolucji urbanistycznej. Formę ostateczną przybiera w czasie działania znanego architekta Hippodamosa w wieku V przed n.e., łącząc harmonijnie wpływy wszystkich czynników urbanistycznych i staje się typową konstrukcją miasta greckiego. Nieregularne w swoim zarysie zewnętrznym wskutek dostosowania do warunków terenowych, w swoim układzie wewnętrznym jest ściśle geometryczne. Miasto rzymskie, wypływające z założeń obozu warownego (castrum romanum), dostosowane było do potrzeb państwowych o charakterze militarnym i kolonizatorskim. Oparte jest na układzie krzyżowym, znormalizowanym i prostym, który zostaje wielokrotnie powtórzony na terenach Europy, Azji i Afryki dla rozlokowania określonych liczebnie oddziałów wojskowych. Miasto średniowieczne budowane jest wg zasady szachownicowej .. Wywodzi się ono często z konturów dawnego obozu rzymskiego. Za podstawę kompozycji przyjmuje się rynek, stanowiący jedną kratkę układu szachownicowego, przy dwóch arteriach komunikacyjnych krzyżujących się w jednym narożniku rynku. Po przekątnej w stosunku do rynku lokalizuje się kościół. Cztery boki rynku są zwarcie zabudowane wąskimi domami mieszczańskimi, przeważnie o trzech osiach otworów. Wysokość zabudowy wynosi zwykle dwie lub trzy kondygnacje, a w parterze często zostają urządzone podcienia. Na środku rynku umieszcza się ratusz, studnię i pręgierz. Z czasem w okresie renesansu i baroku zabudowa rynków średniowiecznych rośnie w górę i dochodzi do czterech kondygnacji lub więcej. [podobne: schody warunki techniczne , olx legnica , olx łódzkie  ]

Powiązane tematy z artykułem: olx legnica olx łódzkie schody warunki techniczne