konkursy architektoniczne

Powszechnym zjawiskiem wśród początkujących projektantów jest przekonanie, że istnieje tylko jedno rozwiązanie opracowywanego projektu, które właśnie zostało znalezione, gdy tymczasem jedną z podstawowych zasad projektowania jest założenie, że istnieje nieograniczona liczba rozwiązań architektonicznych w każdym przypadku. Przykładem tego są konkursy architektoniczne, które dają zawsze różne, a często skrajnie przeciwne rozwiązania; zdarzają się rozwiązania podobne, lecz nigdy identyczne. Wynika stąd metoda projektowania polegająca na alternatywnym rozwiązaniu tego samego problemu w kilku odmianach, na badaniach i studiach, na analizowaniu zagadnień i ostatecznym wyborze najbardziej właściwego pod każdym względem rozwiązania. Teorie architektury. Równolegle z rozwojem cywilizacji powstają dzieła traktujące o zasadach architektury. Już w starożytnym Rzymie za czasów Juliusza Cezara i Augusta, w drugiej połowie I wieku przed n. e., występuje Witruwiusz -architekt i konstruktor oraz autor Dziesięciu ksiąg o architekturze. Dzieło to zawierało encyklopedyczne wiadomości dotyczące architektury; obejmowało ono poza tym szeroki zakres naukowo-technicznych i plastycznych zagadnień. W dziesięciu księgach omówione zastały: 1) – zasadnicze problemy estetyki architektury, budowa miast i twierdz, 2) materiały ,budowlane, 3) – świątynie, 4) – teorie porządków architektonicznych, 5) – różne budowle użyteczności publicznej, 6) – domy prywatne, 7) – roboty wykończeniowe , 8) – woda i jej własności, akwedukty, 9) – astronomia, słoneczne i wodne zegary, 10) – zasady mechaniki, mechanizmy stosowane w budownictwie i w wojsku. [podobne: , litry na m3 , strop ackermana , olx skierniewice ]

Powiązane tematy z artykułem: litry na m3 olx skierniewice strop ackermana