Jako anody sluza prety stalowe wbite równolegle do studzien

Jako anody służą pręty stalowe wbite równolegle do studzien w odległości od nich o 0,8-1,2 m. Za katody mogą służyć bezpośrednio rury studzien, jeśli do nich zostanie podłączony ujemny biegun instalacji. Można też w charakterze katody użyć specjalny pręt, umieszczony w warstwie filtru żwirowego: chroni się wtedy rurę studzienną przed szkodliwymi wpływami elektrolizy. Napięcie prądu zastosowanego do odwadniania elektroosmotycznego nie powinno przekraczać wielkości 60 V. Należy liczyć się ze znacznym poborem mocy, gdyż opór zawodnionego gruntu jest stosunkowo niewielki. W jednej z dużych instalacji wykonanych dla osuszenia gruntu przy wykopach dla robót drogowych prądnica prądu stałego miała moc 60 kW, przy napięciu 50 V i natężeniu prądu 1000 A. Ze względu na znaczne koszty odwodniania elektroosmotycznego rzadko kiedy może być stosowany ten sposób w robotach kanalizacyjnych. Można i powinno się go stosować w tych miejscach, gdzie kurzawkowy charakter gruntu utrudnia lub wręcz uniemożliwia wykonanie obudowy (deskowania) wykopu i gdzie wypływanie gruntu grozi niebezpieczeństwem dla sąsiadujących z wykopem budowli lub urządzeń podziemnych. 6. 9. [patrz też: olx skierniewice, olx legnica, olx łódzkie ]

Powiązane tematy z artykułem: olx legnica olx łódzkie olx skierniewice