glebokosc spodu budowli

W gruntach gorszych, a szczególnie w nawodnionych gruntach pylastych – wykop powinien mieć zapas w planie o wielkości ok. 15 cm w każdą stronę, na trudne nieraz do uniknięcia skrzywienia ścian wykopu. Do wyznaczenia głębokości wykopu istotna jest w zasadzie głębokość spodu budowli. Nie należy jednak zapominać o konieczności wykonania drenażu dolnej części wykopu w gruntach nawodnionych, co z kolei prowadzi do konieczności pogłębienia wykopu o grubość warstwy drenującej. Przy kanałach o dużym spadku podłużnym należy dążyć aby posadowienie spodu budowli było na jednym poziomie. [więcej w: wysokość baterii wannowej, litry na m3, schody warunki techniczne ]

Powiązane tematy z artykułem: litry na m3 schody warunki techniczne wysokość baterii wannowej