Dolna granica ilosci cementu dla betonów niezbrojonych nie jest ustalona normami

Dolna granica ilości cementu dla betonów niezbrojonych nie jest ustalona normami; na ogół nie stosuje się niższego dawkowania; niż 150 kg/m. Dla konstrukcji żelbetowych, przewiduje się większą zawartość cementu (270 kg/m); gdyż przy mniejszej ilości cementu otrzymujemy beton porowaty i łatwo nasiąkliwy, wskutek czego istnieje obawa rdzewienia wkładek. B. KRUSZYWO 1. Rodzaje i ogólne własności kruszywa Kruszywem nazywamy materiały sypkie, które zmieszane z zaczynem cementowym (spoiwem) tworzą kamień sztuczny, zwany betonem. Zależnie od przeznaczenia betonu stosujemy różne rodzaje kruszywa, dzieląc kruszywa na dwa zasadnicze rodzaje: kruszywo do betonów konstrukcyjnych i kruszywo do betonów lekkich. W niniejszym rozdziale omawiać będziemy wyłącznie kruszywo przeznaczone do celów konstrukcyjnych, a mianowicie: a) kruszywo naturalne, b) kruszywo łamane (tłuczone) ze skal kamiennych: c) żużel wielkopiecowy, d) żużel węglowy, e) tłuczeń ceglany . [przypisy: olx skierniewice, jaka moc grzejnika, osuszanie gruntów ]

Powiązane tematy z artykułem: jaka moc grzejnika olx skierniewice osuszanie gruntów