Budownictwo wczoraj i dzis : Radziecki Konstruktywizm / University of Western Australia ALVA

Courtsey z University of Western Australia ALVA Niedawni absolwenci Uniwersytetu Australii Zachodniej podzielili się z nami swoją piątą pracą studiującą sowiecki konstruktywizm, badając, analizując i odtwarzając różne ważne budynki z ruchu.
Dodatkowe zdjęcia z kolekcji są dostępne po przerwie.
Wystawa prezentuje prace studentów 5.
roku, którzy podjęli moduł kluczowych tekstów w 2010 roku.
Courtsey University of Western Australia ALVA Jednostka ta stanowi ugruntowanie w podstawowych traktaty na temat architektury i znajomości z wielu istotnych budynków, które emanują z tych polemik.
Koncentruje się intensywnie i bada dogłębnie traktaty i badane budynki.
Każdy uczeń wybierze budynek, który zawiera znaczącą teoretyczną pozycję w historii architektury.
W 2010 r.
Sowiecka Awangarda konstruktywizmu została wybrana jako epoka eksploracji.
Model wybranego przykładu zostanie wykonany w uzgodnionej skali, któremu towarzyszyć będzie pisemny dokument zawierający nie więcej niż 2000 słów.
Pisemny komponent ma być krytyczną analizą traktatu lub manifestu, z którego wyprowadzono formę zbudowaną.
Krytyczna analiza służy również jako punkt odniesienia do realizacji trójwymiarowych form modeli.
Courtsey of University of Western Australia ALVA Po ukończeniu tej jednostki studenci będą: Courtsey z University of Western Australia ALVA 1.
Mieć możliwość rozwinięcia wiedzy i zrozumienia wyspecjalizowanych dziedzin nauki.
2.
Wykazać się umiejętnościami badawczymi i umiejętnością krytycznego posługiwania się wyznaczonym tekstem.
3.
Doceniam, że teksty teoretyczne należy analizować w świetle zmieniających się idei i interpretacji.
4.
Posiadać umiejętność pisania spójnie i precyzyjnie na określonych aspektach jakości przestrzennej.
5.
Zdobyłeś zaawansowane umiejętności tworzenia modeli.
Wystawa odbyła się na University of Western Australia, Wydział Architektury, Krajobrazu i Sztuk Wizualnych (ALVA).
Courtsey University of Western Australia ALVA Courtsey z University of Western Australia ALVA
[hasła pokrewne: projekty budynków inwentarskich, osuszanie gruntów, olx łódzkie ]

Powiązane tematy z artykułem: olx łódzkie osuszanie gruntów projekty budynków inwentarskich