architekt Jacorno-Barozzi

W okresie późniejszego odrodzenia włoski architekt Jacorno-Barozzi da Vignola (1507–:–1573) wydaje traktat ,,0 pięciu porządkach w architekturze. .Jako wybitny architekt swojej epoki, twórca wielu cennych budowli (kościół 11 Gesu), Vignola był równocześnie sekretarzem Akademii Witruwiańskiej w Rzymie. Teoretyczna praca Vignoli traktująca o pięciu porządkach architektonicznych wytworzyła wzory i zasady kompozycji stylów klasycznych, które z czasem zamieniły się wprost w dogmatyczne kanony i były przez dłuższy czas uważane za niedoścignione przykłady zarówno w nauczaniu form architektonicznych, jak i ich stosowaniu w okresie baroku i klasycyzmu . W tym samym czasie wybitny architekt odrodzenia włoskiego Andrea Palladio (1508–:–1580) wydaje traktat Cztery księgi o architekturze. Wpływ Palladia na architekturę późniejszych czasów jest bardzo wielki. Jego twórczość jest podstawą dla architektury klasycznej XVIII i XIX wieku w całej Europie. Z polskich autorów zajmujących się zagadnieniami teorii architektury wymienić można Sebastiana Sierakowskiego (1743-1834), który wydał dzieło pt. Architektura obejmująca wszelki gatunek murowania i budowania, Karola Podczaszyńskiego (1790-1860), który wydał dzieło pt. Początki architektury dla użytku młodzi akademickiej i Henryka Marconiego (1792 – 1863), który napisał dzieło pt. ,,0 porządkach architektonicznych oraz wybudował między innymi Pałac Paca i kościół Wszystkich Świętych w Warszawie. Sierakowski traktuje o kompozycji architektonicznej, kolorycie i perspektywie. Marconi wprowadza korektę do kanonów klasycznych porządków, wydłużając proporcje o jeden moduł w górę i zwężając rozstawy kolumn. [przypisy: beton z gruszki cena , rury studzienne , dachówka karpiówka wymiary ]

Powiązane tematy z artykułem: beton z gruszki cena dachówka karpiówka wymiary rury studzienne